Een technologisch,
creatief en menselijk avontuur


Sinds 1935 heeft het bedrijf Losfeld een mooie, lange en rijke geschiedenis beleefd. Doorheen de jaren 60 en 70 neemt Losfeld deel aan de opgang van de Belgische en Franse ondernemingen en tegelijk aan de technologische revolutie die de uitgeverswereld zo grondig heeft getransformeerd. In de jaren 80 geeft de oprichting van een geïntegreerde creatiestudio een nieuwe dimensie aan het bedrijf. Dankzij de digitale drukkerij, met kortere productietermijnen en gepersonaliseerde informatiedragers, dringt Losfeld de grenzen van de creatie nog verder terug. De komst van het internet plaatst de ondernemingen voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ze ook nieuwe gebieden om te veroveren. De merken stellen zich niet meer tevreden met glanspapier; ze willen hun waren overal en altijd kunnen presenteren en hun etalages voortdurend kunnen aanpassen! Sindsdien maakt het avontuur van Losfeld Communication deel uit van het tijdperk van de globale communicatie met een waaier van toepassingen waaruit elke klant naar believen kan kiezen. Van de projectanalyse tot de fabricage van de informatiedragers, vormen de 4 competentiepijlers advies, creatie, drukken en webdesign een ware synergie ten dienste van een deel of de totaliteit van een communicatiecampagne. Diensten- en distributiebedrijven, metaalbedrijven, farmaceutische en landbouwvoedingsbedrijven, lokale en nationale overheden… zijn allemaal domeinen die elkaar voeden en van elkaar leven, met als rode draad de innovatie en het respect voor het milieu. Losfeld Communication bruist van ideeën die onophoudelijk evolueren. Ons team van technici verfijnen de werktuigen terwijl de creatieven de tijdsgeest in zich opnemen.

Sindsdien maakt het avontuur van Losfeld Communication deel uit van het tijdperk van de globale communicatie met een waaier van toepassingen waaruit elke klant naar believen kan kiezen. Van de projectanalyse tot de fabricage van de informatiedragers, vormen de 4 competentiepijlers advies, creatie, drukken en webdesign een ware synergie ten dienste van een deel of de totaliteit van een communicatiecampagne. Diensten- en distributiebedrijven, metaalbedrijven, farmaceutische en landbouwvoedingsbedrijven, lokale en nationale overheden… zijn allemaal domeinen die elkaar voeden en van elkaar leven, met als rode draad de innovatie en het respect voor het milieu. Losfeld Communication bruist van ideeën die onophoudelijk evolueren. Ons team van technici verfijnen de werktuigen terwijl de creatieven de tijdsgeest in zich opnemen.