De wereld van de verbeelding


Onze ideeënmensen, tekenaars, computergrafici, designers... delven onbegrensd naar de onuitputtelijke grondstof van hun verbeelding.

Nieuwsgierig en stoutmoedig, thuis op elk terrein, onderzoeken zij elke drager, elke papiersoort, ieder format… en vertalen ze in innoverende creatieve concepten.


  • presentatieplaatje, creatie van logo
  • administratieve documenten, cataloog
  • packaging, illustratie
  • POS, paraplustand
  • grafisch charter
  • classeur,farde à rabat, pochette
  • klasseermap, map met klep, mailingzakje, uitnodiging, opening,…