Milieubeheer


Drukkerij Losfeld streeft naar een oplossing voor de problematiek van het milieubeheer door er een voorwaarde voor vooruitgang van te maken. Bij elke actie wordt rekening gehouden met de milieuregels volgens de lastenboeken van IMPRIMVERT®, PEFC en FSC®.


  • Alcoholvrij drukken;
  • Voorrang aan drukken met plantaardige inkten;
  • Ons afval wordt verwijderd in overeenstemming met de reglementen door gekwalificeerde bedrijven;
  • Papierafval wordt gerecycleerd;
  • CTP met thermisch procédé (zonder uitstoot van zilverhoudende producten) en voorzien van een waterbesparende inrichting;
  • Uitsluitend gebruik van papier met PEFC- of FSC®-certificaat.®.