On-line beheer van enquêtes

Met de e-Enquête module kunt u vragenlijsten of opiniepeilingen opstellen en op het Internet toegankelijk maken.

Deze tool biedt u de mogelijkheid om volledig zelfstandig on-line enquêtes te creëren:

1. Bepalen welke kandidaten aan de enquête kunnen deelnemen

2. Opstellen van de vragenlijst

3. Verzenden van een e-mailing die de bevraagden uitnodigt op de vragen te antwoorden

4. Analyse van de resultaten

Functies van de tool:

  • Beheer van e-Enquête projecten
  • Opstellen van vragenlijsten
  • Opstellen van lijsten van deelnemende kandidaten, aan de hand van de database van uw contacten
  • Verzenden van e-mailings naar de kandidaten
  • Beveiligde verbinding met de vragenlijsten (beheer van toegangsrecht)
  • Real-time opvolging van de ontvangen antwoorden
  • Automatisch verwerken van de antwoorden en genereren van statistieken
  • Segmentering van de kandidaten aan de hand van de resultaten
  • Exporteren van de verzamelde gegevens