PDF toegankelijk voor iedereen…

Wat houdt die toegankelijkheid in?

Begrijpen volgens welke normen en op welke manier gehandicapte personen toegang krijgen tot elektronische informatie met behulp van ondersteunende uitrusting.

Toegankelijkheid van de PDF documenten

Bestanden in het PDF formaat (Portable Document Format) zorgen voor diverse toegankelijkheidsproblemen. Zo is PDF inhoud gewoonlijk onbegrijpelijk als hij wordt weergegeven via stemsynthese.

Sinds enkele jaren, bieden wij een oplossing aan voor de structurering (bebakening) van PDF documenten om ze toegankelijker te maken. Dit werk bestaat erin het PDF document te structureren met semantische bakens, zodat de stemsynthese en andere technische hulpmiddelen de inhoud beter kunnen weergeven.

Losfeld Communication beidt begeleiding aan voor de toegankelijkheid van PDF documenten

  • Bepalen van de organisatie en de acties die moeten worden opgezet om de toegankelijkheid op te nemen in het concept van de PDF documenten van het bedrijf (werkdocumenten, uitgavedocumenten…).
  • Toegankelijk maken (bebakening) van PDF documenten.